Tooted ja lahendused Teenused Online-teenused Prospektid Referentsid Infot KAESER´st Kontaktandmed Nõuanded Aktuaalset
 
  Kruvikompressorid
  OILFREE.AIR
  Kolbkompressorid
Suruõhu järelkäsitlus
    Kuivatus
    Filtreerimine
    Suruõhuvõrgu täitesüsteem DHS
    Suruõhumahutid
    Kondensaadi käitlemistehnoloogia
  Juhtimissüsteemid
  Vaakumkruvipumbad
  Puhurid
  Portatiivsed ehituskompressorid
  KAESER-originaalvaruosad
  SIGMA PET AIR - terviklahendus
  Suruõhu sisseost teenusena
  Industry 4.0
 
  

Suruõhu järelkäsitlus

 

Sõltuvalt kasutusalast või tööstusharust vajate te kuiva, puhast või isegi koguni steriilset suruõhku. KAESER´i järelkäsitlusseadmetega saavutatakse suruõhu kvaliteet, milles sisalduvate võõrkehade hulk jääb standardites määratud tasemest allapoole.

Milline on teie vajaduste jaoks õige suruõhu järelpuhastuse tase? Täpsema informatsiooni saamiseks klõpsake paremal ekraani servas toodud järelkäsitluse skeemile või küsige nõu otse meie suruõhuspetsialistidelt.

Kuivatamine

Kompressorisse imetav välisõhk on gaaside segu, mis sisaldab alati ka veeauru. Siiski on õhus sisalduv veeauru hulk erinev ja sõltub eelkõige temperatuurist. Õhutemperatuuri tõustes – mis leiab aset õhu kokkusurumisel – suureneb ka õhu niiskuse sidumisvõime. Õhu jahutamisel selle niiskuse sidumisvõime väheneb, mis põhjustab veeauru kondenseerumist. See kondensaat eemaldatakse seejärel tsentrifugaalseparaatoris või suruõhu ressiiveris  peale kompressorit. Isegi siis võib suruõhk olla endiselt täielikult veeauruga küllastunud. Sellepärast võivad suruõhu edasisel jahtumisel olulised kondensaadi kogused koguneda suruõhu jaotustorustikesse ja tarbimispunktidesse. Seega pole süsteemi rikkeid, tootmisseisakuid ning kulukaid hooldus- ja remonditöid võimalik vältida, kui ei kasutata täiendavat suruõhu kuivatust.

Filtreerimine

Keskmiselt imeb kompressor iga välisõhu kuupmeetriga sisse kuni 190 miljon mustuse osakest, süsivesinikku, viirust ja bakterit. Kompressor ise suudab kõrvaldada ainult suuremad mustuseosakesed ning enamus saasteaineid jääb suruõhku. See tähendab, et enamiku süsteemide korral tuleb suruõhku hoolikalt puhastada: Puhas ja kvaliteetne suruõhk pikendab suruõhul töötava seadme tööiga, tagab pneumaatiliste seadmete ja juhtsüsteemide töö tippvõimsusel ning hoiab torud & klapid saastevabad. Seega ei vähenda see üksnes hooldus- ja remondikulusid, vaid võib vähendada ka algseid investeerimiskulusid.

Suruõhu ladustamine

Ladustamis- ja säilitamisvõime tõttu on suruõhu ressiiveril võtmeroll suruõhusüsteemides: See tagab vajaliku mahu tippnõudluse perioodidel ja seda kasutatakse sageli kondensaadi eraldamiseks suruõhust. Seetõttu on oluline, et suruõhu ressiiver oleks iga konkreetse süsteemi jaoks õige suurusega, korrosioonikindel ja pikkade hooldusintervallidega. Suruõhu ressiiverid firmalt KAESER vastavad kõikidele neile nõuetele.

Suruõhuvõrgu täitesüsteemid

Suruõhuvõrgu täitesüsteemid on ette nähtud kindlale suruõhu vooluhulgale, mis süsteemi täiskoormusel töötades hakkab tekitama vasturõhku suruõhu jaotusvõrgus. Kui aga see vasturõhk puudub või on väga väike, nagu näiteks madala koormuse või seisaku ajal, võib süsteemi taaskäivitamisel tekkiv järsk suruõhuvoolu kiiruse ning läbivoolu mahu tõus suruõhu kuivatid ja filtrid üle koormata. Suruõhuvõrgu täitesüsteemid on just selliste olukordade vältimiseks. Need ei taga üksnes püsiva suruõhu parameetrite kvaliteedi, vaid parandavad ka süsteemi töökindlust ja pikendavad oluliselt suruõhukäitlusseadmete tööiga.

Kondensaadi käitlemise tehnoloogia

Kondensaat on suruõhutootmise vältimatu lisaprodukt. See on keemiliselt agressiivne vedelik, mis sisaldab peamiselt vett, kuid ka õli ja muid saasteosakesi (nt. roostet). Kui seda kõikides kogumispunktides kindlalt ei eemaldata, võib see põhjustada töökatkestusi ning kahjustada tõsiselt suruõhusüsteemi korrosiooni tagajärjel. Kogemused on näidanud, et ujuksüsteemiga varustatud kondensaadi eraldajad kaotavad aja jooksul töökindluse ning timeriga varustatud kondensaadieraldajad võivad kaasa tuua märkimisväärseid suruõhukadusid. Elektroonilise tasemeanduriga ECO DRAIN-kondensaadieraldaja on parim lahendus nende tagajärgede vältimiseks. 

Suruõhu tootmisel tekkiv kondensaat sisaldab sõltuvalt töö- ja keskkonnatingimustest rohkemal või vähemal määral mustust ja õli. Need kahjulikud ained võivad keskkonda kahjustada. Et „ohutut“ heitvett saada, on vajalik kondensaati töödelda vastavalt kehtivatele seadustele (Saksamaal otsese ärajuhtimise puhul Wasserhaushaltsgesetz (veemajanduse seadus), kaudse ärajuhtimise puhul vee äravoolu lisaseadused). Selle ülesande võtavad enda kanda majanduslikult efektiivsed AQUAMAT kondensaadi käitlussüsteemid firmalt KAESER KOMPRESSOREN. Need tagavad usaldusväärse seaduslikest piirväärtustest (näiteks süsivesinike puhul 10 / maks 20 mg/l) kinnipidamise.

 
KAESER home Sitemap
More Information
KAESER Tööriistakohver
Teabematerjal

ico_contactÜhendusevõtu vorm

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Privaatsuspoliis, KAESER KOMPRESSORID , info.estonia@kaeser.com