Tooted ja lahendused Teenused Online-teenused Prospektid Referentsid Infot KAESER´st Kontaktandmed Nõuanded Aktuaalset
 
 
  

Andmekaitse

 

Teie eraelu puutumatuse kaitse isiklike andmete töötlemisel ning kõikide äriandmete turvalisus on meie jaoks olulised. Me käsitleme isiklikke andmeid, mida kogutakse, kui külastate meie veebilehti, konfidentsiaalselt ja loomulikult seadusesätete raames.

Andmete kogumine ja töötlemine

Kui külastate meie veebilehti, salvestab meie veebiserver standardselt teie internetiteenuse osutaja IP-aadressi. Samuti tuvastame veebilehe, millelt meile saabusite, külastuse kuupäeva ja kestuse ning internetibrauseri tüübi ja teie kasutatud operatsioonisüsteemi. Neid andmeid kogume statistika jaoks, et serveriprobleeme tuvastada ja meie internetiteenust paremaks muuta.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

Meie veebilehe teatud teenuste ja teabe jaoks (nt veebitaotluse esitamine, seminaridele või uudiskirjadele registreerimine, kontaktblanketi kasutamine) peate esitama oma isikuandmed, nt nime, aadressi või e-posti aadressi. Kogume neid andmeid ainult siis, kui need on teie päringu töötlemiseks vajalikud. Teie päringuid ja nendes sisalduvaid andmeid edastatakse ettevõttesiseselt ettevõtte liikmetele või meie ülesandeid täitvatele ettevõtetele (nt müügipartnerid), kes aitavad meid teie probleemi lahendamisel. Teie isikupõhiseid andmeid ei edastada muudele kolmandatele osapooltele. Andmete müümine või rentimine on välistatud.

Me salvestame isikupõhiseid andmeid väikeses koguses, et nõustada ja turustada, kui seadus seda lubab. Te võite oma andmete salvestamise loa igal ajal tühistada e-posti aadressil info.estonia@kaeser.com.

Kuna Kaeser Kompressoren SE on ülemaailmselt tegutsev ettevõte, võib olla teie küsimuse paremaks lahendamiseks vajalik edastada teie isikuandmed kohalikele tütarettevõtetele või turunduspartneritele, kelle asukoht võib jääda ka väljapoole Euroopa majandusruumi. Teie isikuandmeid ei edastata muudele kolmandatele pooltele, kui seadus või kohtulik korraldus meid selleks ei kohusta.

Ohutus

Kasutame tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid, mida haldame, manipulatsiooni, kaotamise, hävimise ja volituseta isikute juurdepääsu eest.

Lingid välistele veebilehtedele

Meie veebilehed viitavad ka kolmandate poolte veebilehtedele. Arvestage sellega, et me ei saa mõjutada väliste veebilehtede sisu, andmekaitset või nende veebilehtede omanikke.

Teabe- ja muud õigused

Isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks annate meile oma nõusoleku, mis protokollitakse.

Nõudmisel anname teile meelsasti teada, kas ja milliseid isikuandmeid oleme teie kohta salvestanud. Võite lasta meil valesid andmeid alati korrigeerida. Lisaks on teil alati õigus tühistada oma nõusolek oma isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks.

Vastutav töötleja acc. Art. 4 GDPR:

KAESER KOMPRESSORIT OY EESTI FILIAAL
Kesk tee 23, Jüri Tehnopark
75301 Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa
Telefon: (+372) 6064 290

Andmekaitse eest vastutav ametkond:

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/

 
KAESER home Sitemap
More Information
KAESER Tööriistakohver
Teabematerjal

ico_contactÜhendusevõtu vorm

Logo-fewer-CO2-emissions

back top
Privaatsuspoliis, KAESER KOMPRESSORID , info.estonia@kaeser.com